Publicacions

Qüestionari d’autoavaluació per a ens locals sobre polítiques del temps

L’eina d’autoavaluació per a municipis és una eina de diagnòstic dissenyada per avaluar i millorar les pràctiques d’organització del temps dins d’un ens local. Cobreix diversos àmbits: la igualtat de gènere, la mobilitat, l’organització del temps empresarial, l’educació, les polítiques i governança nocturnes, la democràcia i els serveis a la ciutadania, el lleure i la cultura i les polítiques municipals internes.

Qüestionari d’autoavaluació per a ens locals sobre polítiques del temps Llegeix més »

Conceptualitzant el dret al temps des de Llatinoamèrica

El II Fòrum Iberoamericà dels Horaris i el Temps va ser la segona edició de la trobada sobre l’organització dels usos del temps a l’Amèrica Llatina. Es va compondre de jornades d’intercanvi sobre polítiques, experiències i coneixement en relació amb les polítiques del temps i hi van participar persones expertes, persones representants polítiques i de

Conceptualitzant el dret al temps des de Llatinoamèrica Llegeix més »

Transformant el temps de treball cap a una organització més equilibrada

La societat i el teixit productiu i social s’han transformat profundament, ja que les formes de viure i treballar són molt diferents de les de fa cent anys. El malestar horari torna a ser una preocupació per a una majoria de persones treballadores: el model del segle XX ja no serveix per a la societat

Transformant el temps de treball cap a una organització més equilibrada Llegeix més »

El dret al temps com a dret de ciutadania a Llatinoamèrica

L’objectiu de la Setmana va ser el de sensibilitzar les institucions  públiques i representants polítics, socials i econòmics, així com la societat llatinoamericana en general, sobre com garantir el dret al temps com un dret de ciutadania. Aquesta trobada va ser de gran utilitat per crear un espai d’intercanvi i facilitar que les diferents societats

El dret al temps com a dret de ciutadania a Llatinoamèrica Llegeix més »

Tres palanques per a una correcta implementació de la reducció de jornada

Llegeix l’infografia L’objectiu clau de la reducció de la jornada laboral és donar a les persones treballadores la possibilitat de disposar de més temps propi, mentre es manté el nivell de productivitat de l’empresa. La BTUI defensa un canvi en el model laboral que fugi del presencialisme, que tendeixi a la compactació de jornada i

Tres palanques per a una correcta implementació de la reducció de jornada Llegeix més »

Desplaça cap amunt