Search

Publicacions

La TUI està compromesa amb l’augment del coneixement sobre les polítiques del temps i el dret al temps. Com a part d’aquesta feina, ha publicat o participat en diverses publicacions. S’hi inclou, també, aquelles relacionades amb la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps, coordinada per la TUI com el seu Secretariat.

Qüestionari d’autoavaluació per a ens locals sobre polítiques del temps

L’eina d’autoavaluació per a municipis és una eina de diagnòstic dissenyada per avaluar i millorar les pràctiques d’organització del temps dins d’un ens local. Cobreix diversos àmbits: la igualtat de gènere, la mobilitat, l’organització del temps empresarial, l’educació, les polítiques i governança nocturnes, la democràcia i els serveis a la ciutadania, el lleure i la cultura i les polítiques municipals internes.

Read it
Desplaça cap amunt