Search

Enquestes de l’ús del temps a Espanya: una oportunitat acadèmica i social

enquestes temps espanya

S’aproxima una nova collita de dades sobre els usos del temps a Espanya: l’Institut Nacional d’Estadística (INE) farà el treball de camp el 2024, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) serà el 2023, entre d’altres. Han passat més de deu anys que es van fer les darreres enquestes. Aquestes enquestes, homogeneïtzades en l’àmbit europeu, permeten extreure dades clau sobre la distribució dels usos del temps a la població espanyola (hores de son, repartiment de tasques, patrons diferents en funció de l’edat, sexe, classe social, etc.).

Per facilitar informació sobre aquesta nova ronda d’enquestes a investigadors i institucions públiques espanyoles, es realitza aquest seminari, que també serà una oportunitat per presentar projectes d’èxit que s’han fet amb les dades d’usos del temps anterior. El seminari inclou espais d’intercanvi i un taller participatiu amb una metodologia innovadora perquè els diferents participants que utilitzen o podrien utilitzar les dades d’aquestes enquestes puguin trobar sinergies i compartir idees i projectes futurs i ajudar a la construcció de polítiques públiques de temps.

Desplaça cap amunt