Search

Qüestionari d’autoavaluació per a ens locals sobre polítiques del temps

Nota: l’eina està sent traduïda en català i estarà disponible aviat en aquest idioma.

L’eina d’autoavaluació per a municipis és una eina de diagnòstic dissenyada per avaluar i millorar les pràctiques d’organització del temps dins d’un ens local. Té com a objectiu identificar els punts forts i les àrees de millora en la manera com les polítiques públiques aborden els usos del temps. Cobreix diversos àmbits: la igualtat de gènere, la mobilitat, l’organització del temps empresarial, l’educació, les polítiques i governança nocturnes, la democràcia i els serveis a la ciutadania, el lleure i la cultura i les polítiques municipals internes.

Avaluant sistemàticament aquestes àrees, els municipis poden desenvolupar estratègies per millorar els usos del temps per a tota la ciutadania, així com per a les persones treballadores municipals, i crear comunitats més igualitàries, sostenibles, eficients i saludables.

Desplaça cap amunt