Search

El dret al temps com a dret de ciutadania a Llatinoamèrica

L’objectiu de la Setmana va ser el de sensibilitzar les institucions  públiques i representants polítics, socials i econòmics, així com la societat llatinoamericana en general, sobre com garantir el dret al temps com un dret de ciutadania. Aquesta trobada va ser de gran utilitat per crear un espai d’intercanvi i facilitar que les diferents societats puguin adaptar les polítiques del temps a les seves necessitats i contextos socials, econòmics, geogràfics i polítics.

La Setmana dels Horaris va constituir una oportunitat per aprofundir sobre com una millor organització dels temps pot millorar la vida a les ciutats i territoris de Llatinoamèrica. Durant les conferències “Polítiques del temps: una oportunitat per viure millor a les ciutats” i “El temps i les cures als territoris: experiències des de l’Amèrica Llatina”, es va debatre quin tipus de polítiques públiques poden ser implementades en àmbit local, metropolità o regional per millorar la vida de la ciutadania, especialment a través de la construcció de xarxes de cures mútues.

Així mateix, també es va posar a debat com les polítiques del temps poden millorar la vida quotidiana, un tema que es va abordar a la conferència “La clau de la felicitat: el dret al temps”. El focus en el món laboral es va posar de manifest a la sessió sobre “Bones pràctiques a l’àmbit laboral per millorar l’organització del temps” en la qual es van analitzar iniciatives que milloren el temps en el treball remunerat en diferents contextos iberoamericans.

Desplaça cap amunt