Search

Tres palanques per a una correcta implementació de la reducció de jornada

L’objectiu clau de la reducció de la jornada laboral és donar a les persones treballadores la possibilitat de disposar de més temps propi, mentre es manté el nivell de productivitat de l’empresa. La BTUI defensa un canvi en el model laboral que fugi del presencialisme, que tendeixi a la compactació de jornada i que afavoreixi tant la productivitat, com la flexibilitat horària d’entrada i sortida per afavorir la corresponsabilitat, com l’avançament dels horaris dels àpats per afavorir la salut.

La setmana de quatre dies pot ser un dels vehicles possibles per avançar cap a un model de temps més saludable que, ben implementat, pot millorar la salut i el benestar de les persones traballadores, contribuir a disminuir desigualtats existents, reduir impactes ambientals associats a la feina i augmentar la productivitat. Tanmateix, cada sector i empresa és diferent; per tant, la reducció de la jornada laboral pot prendre diferents formes.

La reducció de la jornada laboral, de la utopia a la realitat

“Fa poc més de 100 anys, fruit d’una llarga lluita del moviment obrer internacional, es va aconseguir la jornada de vuit hores. Des de llavors, la reducció de la jornada laboral, inclosa «la setmana de quatre dies», s’ha testejat mitjançant l’impuls privat. Ara, les proves pilot promogudes per les institucions públiques poden ser un revulsiu per la implementació massiva de la setmana de 32 hores.”
Ariadna Güell i Marta Junqué
Co-coordinadores de la BTUI

Article publicat la revista Eines, en el seu número 41: Entendre (i combatre) les desigualtats. Publicat per la Fundació Irla el setembre de 2021.

Desplaça cap amunt