Search

S’acorda una nova estratègia conjunta per consolidar Catalunya com a referent mundial en polítiques del temps

»  L’estratègia conjunta inclou les tres institucions que ja havien firmat l’estratègia el 2020, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, juntament amb la Time Use Initiative i hi suma l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

» Fruit de l’estratègia anterior, Catalunya i Barcelona han esdevingut referents mundials en polítiques del temps, com demostra l’elecció de Barcelona com a Capital Mundial en polítiques del Temps el 2022, la celebració de la Time Use Week durant quatre anys consecutius a Catalunya.

» La col·laboració permetrà avançar cap al dret al temps per a tothom així com consolidar Catalunya com a referent mundial en polítiques del temps, a través de l’organització de la trobada internacional Time Use Week el 2024 i el 2025 i del desplegament del pla de treball de la xarxa mundial per les polítiques del temps a nivell local, metropolità i regional. 

» Explorar i compartir bones pràctiques sobre les polítiques del temps i la seva relació amb el temps de treball, cures, benestar, democràcia, salut i sostenibilitat serà un dels objectius claus.

» Enguany se celebra a Barcelona l’Escola d’Estiu en Polítiques del Temps i la Time Use Week, que continuarà celebrant actes de sensibilització pel dret al temps en el Conjunt de Catalunya.

» La mateixa setmana, en el marc de la World Governments Summit 2024 que s’ha celebrat a Dubai, les polítiques del temps han rebut el premi mundial a la innovació (Edge of Government Award) 

Aquest 14 de febrer del 2024, a l’Escola Industrial de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’associació catalana promotora de polítiques del temps, la Time Use Initiative (TUI), han reafirmat el seu compromís amb les polítiques del temps pel període 2024-2025. Aquesta  estratègia es va iniciar el període 2021-2023 i ja ha recollit els seus fruits. Ara, la renovada estratègia conjunta vol consolidar tot allò aconseguit i desplegar noves àrees de treball, per tal de consolidar el dret al temps com un dret de tota la ciutadania a Catalunya i al món per avançar cap a una societat més saludable, més igualitària, amb major qualitat de vida, més cohesionada eficient i sostenible. 

En l’acte hi han participat Núria Vergés Bosch, directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Raquel Gil, regidora de Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona,  Alba Barnusell, diputada presidenta de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Gemma Badia, consellera delegada de Polítiques Socials i d’Igualtat de l’ÀMB, i Joan-Francesc Pont, president de la TUI, que han presentat el conveni marc de col·laboració interinstitucional de les quatre institucions catalanes amb la TUI. 

L’estratègia estableix quatre grans objectius per al període 2024-2025: 

 1. Avançar cap al dret al temps en l’àmbit català, fomentant la promoció i coordinació de les polítiques de temps pròpies de cada institució, i en l’àmbit internacional, per tal d’assolir la visió 2030, tot desplegant la Declaració de Barcelona en Polítiques del Temps i definint el seu pla d’acció per 2024-2027.
 2. Consolidar Catalunya, la província de Barcelona, la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència metropolitana, com a referents internacionals de les polítiques del temps, a través de la trobada internacional del temps Time Use Week,
 3. Continuar exercint el lideratge a la xarxa global per les polítiques del temps a nivell local, metropolità i regional
 4. Connectar polítiques del temps i recerca, aprofitant que al final del 2024 es tindran els primers resultats de l’Enquesta catalana pel dret al temps. 

Les polítiques del temps ja reben reconeixement  internacional

En paral·lel aquesta setmana, les polítiques de temps s’han presentat com a cas d’inspiració a la World Governments Summit (Cimera Mundial de Governs)  que es celebra a Dubai de 12-14 de Febrer, on l’associació Time Use Initiative ha estat convidada per presentar les polítiques del temps i exemples d’èxit, com els de Catalunya

Fruit del lideratge internacional de Barcelona i Catalunya en polítiques del temps innovadores, el dia 13 de Febrer, en el marc de  la World Governments Summit, la Time Use Initiative ha rebut el premi Edge of Government Award, un premi que té com a objectiu identificar i reconèixer exemples destacats d’innovació governamental i posar-los en primer pla, per a què altres governs del món ho puguin replicar i sumar-s’hi. . 

La Cimera Mundial de Governs en Polítiques Públiques Innovadores 2024 se s’ha celebrat sota el lema “Formular governs futurs” i ha reunit governs, organitzacions internacionals, líders de pensament i líders del sector privat d’arreu del món per promoure la cooperació internacional i permetre als governs identificar solucions innovadores per als reptes futurs per inspirar i habilitar la propera generació de govern.  

Principals accions

Per aconseguir els objectius, es proposen 7 accions principals a realitzar en el marc del nou conveni marc per cadascun dels objectius i que són:

 1. Promoure, visibilitzar i coordinar les polítiques del temps desenvolupades per cadascuna de les institucions signants en l’àmbit català.
 2. Ampliar les adhesions a la Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps, la primera declaració política mundial que promou el dret al temps, i dinamitzar i impulsar les activitats plantejades en el seu pla d’acció, 
 3. Desenvolupar, a través de les diferents activitats,  el discurs, coneixement i pràctica sobre les polítiques del temps en relació amb les temàtiques de temps de treball, cures, benestar, democràcia, salut i sostenibilitat.
 4. Celebrar de manera anual la Time Use Week a Barcelona i a altres llocs de Catalunya, tot consolidant-la i augmentant-ne progressivament l’impacte.
 5. Impulsar i dinamitzar la Xarxa de Governs Locals i Regionals en Polítiques del Temps.
 6. Cercar de manera activa la sostenibilitat econòmica i de recursos de la Xarxa de Governs Locals i Regionals en Polítiques del Temps.
 7. Potenciar la recerca en usos del temps, tan local com a nivell català, estatal i internacional, i fomentar espais d’intercanvi entre la recerca i l’àmbit públic i privat en aquest tema.

Els primers anys d’aquesta estratègia ja han donat els seus fruits

Les administracions catalanes i la Time Use Initiative han col·laborat de manera exitosa en els darrers quatre anys (2020-2023) per situar les polítiques del temps a l’agenda política de Barcelona, catalana, estatal i internacional.

En aquests quatre anys, fruit de la col·laboració, s’han obtingut resultats visibles:

–   Catalunya i Barcelona han esdevingut referents mundials en polítiques del temps, tal com demostra l’elecció de Barcelona com a Capital Mundial en polítiques del Temps el 2022, la celebració de la Time Use Week durant quatre anys consecutius a Catalunya, i l’organització, el 2021 a Barcelona, del Congrés Mundial de Recerca en Usos del Temps  (liderat per l’Associació Internacional de Recerca en Usos del Temps (IATUR)).

–   Les quatre organitzacions del conveni han establert relacions de confiança i han adquirit posicions de lideratge en les organitzacions internacionals més rellevants en l’àmbit de les polítiques del temps com són la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals pel Temps i l’IATUR, on les institucions catalanes estan representades en el Board de les respectives organitzacions.

–   S’ha començat a posar el dret al temps a l’agenda catalana i internacional, amb la signatura de la Declaració de Barcelona en Polítiques del Temps, a la que s’hi han sumat més de 100 organitzacions internacionals, entre les quals destaquen el Consell Econòmic  i Social Europeu, la Societat Mundial del Son i les principals ciutats referents en polítiques del temps, com ara Estrasburg, Bogotà, Buenos Aires, Milà.

–   A nivell català, fruit de les sinergies de la coordinació interinstitucional, totes les institucions catalanes han reactivat  i/o enfortit les seves polítiques del temps pròpies, amb la creació de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps (2022), la Taula de Municipis pel Pacte metropolità pel Dret al Temps (2022), el Pacte Metropolità pel Dret al Temps (2023), la consolidació del Pacte del Temps de Barcelona i de la Xarxa d’Empreses per Nous Usos del Temps (XNUST), l’impuls de programa per donar temps a persones cuidadores com Temps x Cures (Generalitat de Catalunya), Concilia (Ajuntament de Barcelona), Municipis Cuidadors i Respir (Diputació de Barcelona) i/o la publicació de campanyes ciutadanes com “el valor del teu temps” o “el Temps també està a les teves mans”.

Aquests resultats han generat un relat propi i coordinat de les institucions catalanes que defensa el dret al temps com a dret de ciutadania clau en el segle XXI per acabar amb la pobresa de temps i construir una societat amb una organització temporal més saludable, igualitària i feminista, eficient i sostenible a través de més de 200 polítiques del temps impulsades des de les institucions catalanes amb la col·laboració d’altres entitats i organitzacions de la societat civil i l’àmbit empresarial.

2 actes internacionals claus que tindran lloc a Barcelona:

Aquest 2024 es celebraran a Catalunya 2 actes internacionals claus en polítiques del temps:

 • La primera Escola d’Estiu en Polítiques del Temps perquè professionals del sector públic de tot el món puguin practicar com implementar polítiques del temps i així exportar-ho als seus respectius governs.  Aquesta escola l’organitzarà l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per a polítiques del Temps
 • Time Use Week 2024, l’octubre de 2024, on s’esperen més de 1.000 persones de tot el món, se celebrarà a Barcelona i continuarà tenint actes de sensibilització pel dret al temps en el Conjunt de Catalunya.

En l’acte han participat via vídeo (que es pot veure al final d’aquesta notícia) persones representants de diferents organitzacions internacionals agraint la implicació de les institucions catalanes en el lideratge del dret al temps i donant la benvinguda a la nova estratègia. Entre les persones que han intervingut destaquen: Marina Lafay regidora de Strasbourg, Carl Honoré, portaveu del moviment Slow i Ignace Glorieux, president de l’IATUR. 

En l’acte han intervingut representants de cada organització signant del Conveni:

Núria Vergés Bosch, directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha exposat que “hem de poder deixar d’exclamar-nos que no tenim temps i que no ens dona la vida, perquè no tenir temps propi afecta el nostre benestar, la nostra feina, el nostre descans, el gaudi de l’oci i les nostres possibilitats de participació social i política”. I ha afegit que “mitjançant aquest conveni, des de la Generalitat de Catalunya reafirmem el nostre compromís d’avançar col·lectivament cap al reconeixement i garantia del dret al temps. Aquesta col·laboració representa una oportunitat per reforçar la corresponsabilitat pública, posant a l’agenda el temps com a dret fonamental de les persones, també per les dones”.

Per la seva part, Raquel Gil, regidora de Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica  de l’Ajuntament de Barcelona ha remarcat que “des de la responsabilitat compartida, el treball en xarxa i d’intercanvi de bones pràctiques, apostem per una estratègia conjunta per consolidar una transformació social i econòmica profunda.” “Els objectius del conveni”, ha puntualitzat “són crucials per consolidar els èxits assolits fins ara i impulsar noves àrees de treball que ens permetin avançar cap a una societat més saludable, sostenible, eficient i igualitària, una ciutat millor per viure i treballar.”

Alba Barnusell, diputada presidenta de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona ha declarat que “volem que als municipis de la província tothom compti amb el seu dret al temps garantit; per això ens sumem a aquesta aliança interinstitucional incidint des de les comunitats i els barris, amb mirada de cicle de vida. I ho fem amb especial força, en l’àmbit de les cures posant al centre les persones cuidadores

Durant la celebració de l’acte, Gemma Badia, consellera delegada de Polítiques Socials i d’Igualtat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha remarcat la importància de les polítiques del temps per promoure una millor conciliació laboral i personal. “Aspirem a impulsar una metròpoli on les empreses siguin socialment responsables, integrant dins dels seus models de negoci valors com la sostenibilitat ambiental, la justícia social, la transparència i la responsabilitat corporativa. I això vol dir també que aquestes empreses han de buscar un equilibri entre la vida professional i personal, considerant el benestar dels seus treballadors i treballadores un element clau de la seva estratègia empresarial”, ha exposat.

Marta Junqué, coordinadora de la Time Use Initiative ha emfatitzat que “Estem en un moment clau. Els usos del temps actual genera malestar a la majoria de la ciutadania, sent un problema de salut pública i que afecta l’eficiència de les empreses i el temps. Per això, aquest conveni és una eina fonamental per a portar esperança i consolidar una organització del temps més equilibrada i saludable per a tothom. Catalunya i Barcelona s’han convertit en el punt de trobada mundial per aprendre sobre polítiques del temps i són un referent mundial”. 

Vídeo amb les intervencions de les persones representants de diferents organitzacions catalanes i internacionals  

Desplaça cap amunt