Search

Els experts demanen als representants polítics que incloguin la fi del canvi d’hora a Europa als programes electorals de la UE

  • La UE ha de posar fi als canvis d’hora estacionals, ja que canviar els rellotges a una zona horària incorrecta afecta negativament la salut individual i col.lectiva així com  l’economia.
  • Les eleccions al Parlament de la UE que tindran lloc el proper 9 de juny es preveuen com una oportunitat clau per influir en els diferents partits polítics/representants de la UE perquè facin un pas endavant en aquesta direcció, ja que el Consell de la Unió Europea encara no ha implementat el pla per posar fi al canvi d’hora a Europa.
  • Posar fi al canvi d’hora estacional per al 2026 és una de les 12 mesures incloses al Manifest de la UE sobre polítiques de temps impulsat per la Time Use Initiative per garantir el dret al temps a Europa

Un cop més, el proper 31 de març, la població europea canviarà els seus rellotges aquest cap de setmana al fus horari equivocat, encara que cada cop hi ha més proves que fer-ho perjudica la salut pública i l’economia. En els darrers 30 anys, cada cop més estudis demostren que viure en zones horàries equivocades té un impacte negatiu en l’estalvi d’energia, en el risc de patir càncer i altres malalties com la diabetis, l’obesitat, els trastorns metabòlics, en el rendiment de treballadors i estudiants, o al PIB, entre altres qüestions psicològiques, com ara alteració mental, fatiga, letargia, disminució de la concentració… l’horari d’estiu també augmenta la contaminació fotoquímica i l’efecte hivernacle (Ozó O3).

Tot i que l’any passat els experts van demanar al trio de la presidència del Consell de la Unió Europea que afegís el tema a l’agenda i implementés el pla proposat per posar fi al canvi d’hora a Europa, això encara no s’ha fet. Aquest any, el 9 de juny, hi haurà eleccions al Parlament de la UE i els experts preveuen que serà una oportunitat important per influir que els partits polítics/representants de la UE prenguin la decisió de posar fi al canvi d’hora estacional.

Manifest de la UE sobre polítiques del temps que demana posar fi al canvi d’hora per al 2026

La Time Use Initiative ha llançat així el Manifest de la UE sobre polítiques de temps que inclou els 12 canvis necessaris que Europa ha de fer per garantir el dret al temps per a tota la ciutadania europea.

El temps és un recurs cada cop més escàs i desigual. El 20% dels ciutadans europeus i el 34% de les dones amb fills pateixen pobresa de temps. Les conseqüències de la pobresa i la desigualtat del temps són de gran abast i afecten tant el benestar individual com la cohesió social. Per això, s’hauria de salvaguardar i fomentar el dret de la ciutadania europea al temps.

Una de les propostes és que la UE ha de posar fi als canvis estacionals d’hora, un camí per obtenir ràpidament beneficis per a la salut, l’economia i el medi ambient. El manifest diu: “La UE ha de reaccionar a l’impacte negatiu dels rellotges desalineats pressionant per implementar zones horàries permanents tan properes com sigui possible a l’hora solar (hora natural) a Europa”.

“Els rellotges desalineats que fan que els horaris comencin abans que el cicle natural dia-nit (com als estats membres d’Europa occidental ia tot arreu durant l’horari d’estiu) augmenten la privació de son i causen efectes negatius a la salut, economia i seguretat humanes. La UE té el poder per canviar això”.

Per totes aquestes raons, el Manifest proposa la formulació d’un full de ruta per posar fi a l’horari d’estiu (DST) al 2026. “El canvi d’hora estacional és obsolet i finalment la UE pot acabar amb això. Sobre la base de la proposta realitzada per la Comissió Europea el 2018, la Comissió Europea, i especialment el Consell de la UE, haurien de proposar un full de ruta per posar fi a l’horari d’estiu com a molt tard el 2026.”

“El full de ruta s’hauria de centrar especialment en sectors que puguin experimentar un impacte més gran, com els serveis d’emergència i de transport, perquè puguin preparar-se per al canvi i hauria d’anar acompanyat d’una campanya de sensibilització pública. El full de ruta hauria de basar-se en la Proposta sobre la implementació de zones horàries permanents a la Unió Europea (2022), elaborada per experts”.

Mites sobre l’horari d’estiu

Tot i això, persisteixen entre l’opinió pública i el debat polític creences i mites sobre la necessitat de mantenir l’horari d’estiu (DST). Aquestes creences són una de les raons clau per les quals la UE encara no ha pres una decisió per posar fi al canvi d’hora, ampliant-se els efectes nocius que té per a la majoria de la població.

Atesa la crisi energètica actual, un dels mites clau és que l’horari d’estiu estalvia energia. Estudis recents assenyalen que o no hi ha cap efecte, o pitjor encara, l’horari d’estiu ens podria estar fent gastar més energia, atesos els patrons de consum actuals, que augmenten la despesa en refrigeració i calefacció.

Un altre mite comú és que podria perjudicar l’economia, especialment certs sectors com el turisme, el lleure o el comerç al detall. Pel que fa a aquest argument, hi ha tres qüestions a tenir en compte. En primer lloc, que la configuració actual ja està perjudicant l’economia tot provocant manca de son en una gran part de la població i, com a conseqüència, els treballadors són menys productius, tenen més accidents laborals i agafen més baixes per malaltia. En segon lloc, durant la setmana laboral no hi ha gaires canvis sota l’horari d’estiu en termes de comerç, ja que la gent continua amb els horaris socials establerts lligats al seu horari laboral. Però els caps de setmana, la majoria de la gent dorm fins tard per compensar la manca de son, de manera que tenen menys temps per fer compres. Finalment, no és l’horari d’estiu, sinó l’estiu i el bon temps allò que impulsa el turisme i el lleure. En general, l’economia se’n beneficiarà si s’elimina l’horari d’estiu i es restableixen les zones horàries naturals.

Finalment, algunes persones tenen la por que acabar amb els canvis d’hora els suposi haver de canviar els seus hàbits diaris. L’Aliança Internacional per al Temps Natural (IANT) assegura que, atès que els hàbits ja són constants durant tot l’any pel que fa a l’hora, poden continuar sent els mateixos. Una zona horària natural només vol dir que estem ajustant l´hora del rellotge per reflectir l´hora real del dia, que s´alinea millor amb els nostres propis ritmes circadians.

Els fusos horaris permanents, en espera de la decisió del Consell de la Unió Europea.

Per obtenir més recursos sobre el tema, l’Aliança Internacional per al Temps Natural (IANT), en què participa TUI, va llançar l’any passat una campanya a les xarxes socials amb les preguntes més freqüents sobre el canvi d’hora i la vida permanent a una zona horària natural. Algunes dades resulten sorprenents.

 

Desplaça cap amunt