Search

Com implementar un nou equilibri en els usos del temps, el debat central de la Time Use Week 2023

  • Entre el 16 i el 20 d’octubre es va celebrar la desena edició de la Time Use Week, el punt de trobada internacional en polítiques del temps, a Barcelona.
  • La Setmana internacional del Temps ha comptat amb més de 700 persones participants de tot el món que han seguit els diferents debats en format presencial i virtual.

La Time Use Week 2023 (TUW), la Setmana internacional del Temps, ha acabat els seus actes després de gairebé dues setmanes de reflexions al voltant del dret al temps. L’objectiu d’aquesta edició, que portava per títol Per un nou equilibri del temps, era desenvolupar de manera transversal conceptes que ja s’estan aplicant de manera concreta per tal que puguin guiar les polítiques del temps en els seus diversos àmbits d’actuació.

En aquesta Time Use Week 2023, s’ha pogut constatar la força de les polítiques del temps com a motor de transformació social i l’interès que desperten arreu del món a tots els nivells de governança. Entre tots els debats, les propostes destacades van ser:

  • Es reconeixen les polítiques de temps com a palanca de canvi, tant en l’àmbit local com en el regional, estatal o internacional. El debat durant la setmana, a partir del document “El Dret al Temps: perspectives per al segle XXI”, s’ha focalitzat en com fer-lo efectiu des de l’àmbit internacional, amb la participació d’institucions com el Comitè Europeu de les Regions, UN Women, o ALDA (l’Associació Europea per a la Democràcia Local), i des de l’àmbit regional i local, amb les contribucions de les diferents institucions que formen part de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques de Temps. A més, s’ha aprofundit en alguns àmbits clau d’implementació com la relació entre temps i democràcia, el temps dels infants, el temps de cures, o l’àmbit laboral, entre altres.
  • La relació entre temps laboral i la resta de temps de les nostres vides emergeix com a àmbit clau de treball per arribar a aquest nou equilibri de temps, aplicant sempre una perspectiva de gènere. A aquest efecte, s’ha presentat el document “Cap a un nou equilibri del temps”, s’ha vist com aquesta problemàtica és comuna arreu i com ja existeixen mesures que s’estan implementant per abordar-la, com la reducció de la jornada laboral, la flexibilitat o les mesures de desconnexió digital, entre moltes altres. Les institucions internacionals presents, Eurofound, l’Organització Mundial del Treball i la CEPAL, han coincidit en destacar aquest enfocament com un debat clau pel futur del temps de treball. A més, la negociació col·lectiva, a través dels principals agents socials, s’ha posat al centre com a eina per avançar cap a la implementació efectiva de les propostes presentades.
  • Es constata el compromís clar de les principals institucions públiques de Catalunya, així com de les entitats que en formen el seu teixit social i productiu, per avançar cap al dret al temps en el territori català. Aquest compromís s’ha fet visible tant en la inauguració celebrada el dia 16 d’octubre, com amb l’alt grau de participació i les contribucions de les més de 200 entitats que formen part de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps. Així mateix, durant la Time Use Week s’han celebrat actes a tot el territori, incloent-hi formacions a càrrecs electes i debats sectorials coorganitzats amb entitats i organitzacions compromeses com la Taula del Tercer Sector, Foment del Treball Nacional o UGT.
  • S’amplia l’abast de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps i es consolida la seva presència llatinoamericana. En la Time Use Week s’ha comptat amb la presència d’una delegació de l’Àrea Metropolitana de la Vall d’Aburrà, així com de Bogotà, ambdues des de Colòmbia, i amb la participació virtual de CEPAL i de les regions, metròpolis i municipis llatinoamericans compromesos amb el dret al temps, des d’Argentina, Mèxic o Uruguai.

En les valoracions de les jornades, Ariadna Güell Sans, co-coordinadora de la Time Use Initiative, ha destacat que “el dret al temps com a objectiu final ja gaudeix d’un consens ampli i, ara, hem de veure col·lectivament com el fem possible amb el treball conjunt de totes les persones i agents implicats”.

Desplaça cap amunt