Search

El temps, element clau en el nou indicador que analitza el benestar de la societat catalana

» El nou Indicador de benestar subjectiu de Catalunya forma part de la nova onada de dades que permetran avaluar les polítiques del temps.

» La Time Use Initiative valora favorablement disposar d’un nou indicador que permeti generar polítiques públiques basades en l’evidència.

La Time Use Initiative (TUI) ha rebut amb interès la presentació del nou Indicador de benestar subjectiu de Catalunya, impulsat per la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva de la Generalitat de Catalunya. És un pas més per tenir indicadors que mesurin el benestar de la ciutadania i guiïn la generació de polítiques públiques per part d’administracions, així com l’activitat de les organitzacions que treballen per una societat més igualitària i sostenible.

L’evidència i les dades sobre el benestar de la ciutadania resulten ser, doncs, del màxim interès de la nova onada de dades. En aquest sentit, aquest nou indicador se suma a les iniciatives d’altres institucions estadístiques catalanes i europees, com l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) amb la pròxima Enquesta d’ús del temps, per obtenir noves dades que permetin una segona generació de polítiques públiques de benestar. Obtenir dades sobre els usos del temps és fonamental tant per la recerca catalana com per orientar i avaluar les polítiques del temps. 

Del nou indicador presentat, cal remarcar-ne la multidimensionalitat per mesurar el benestar de la ciutadania catalana. I, en ser un índex que analitza percepcions subjectives de la ciutadania, permet identificar àrees de treball on les polítiques públiques no estan arribant. Així, concretament i analitzant els primers resultats, s’observa la centralitat de disposar de temps com un eix clau del benestar, un cop els requisits de seguretat material —com ara la situació econòmica o l’habitatge— estan satisfets. Hi destaca:

  • La disponibilitat de temps, element clau del benestar ciutadà. De manera transversal, disposar de temps, especialment per a la família o propi, és un eix clau que indica la satisfacció de la persona amb la vida. S’observa que una persona augmenta en benestar quan disposa de més temps per dedicar-los específicament a aquests àmbits. Les condicions generals de la feina (horaris, flexibilitat, etc.) es converteixen, també, en una condició indispensable per al benestar.
  • L’aparició d’un nou equilibri vital basat en la família, l’àmbit laboral, la salut i el lleure. L’índex permet observar que els eixos clau per millorar la vida individual de les persones estan vinculades a les dimensions clau en què es basa el dret al temps: temps de cures, temps de treball, temps de descans i temps d’oci.
  • Les dones són les qui valoren més les condicions relacionades amb el temps. En segmentar les respostes per gènere, s’observa que les dones són les que valoren la disponibilitat de temps per a augmentar la seva satisfacció amb la vida. Tenir temps per a la família i propi es converteix en un dels factors centrals del seu benestar. Malgrat que és en la població femenina on més s’observa l’índex de satisfacció amb les condicions relacionades amb el temps, els homes també tenen tendència a valorar les cures de manera àmplia (disposar de vida familiar i temps per a la família) com un indicador clau en el seu benestar.
Participació de la TUI en la definició dels reptes de benestar

La TUI ha participat en la definició de reptes concrets per a l’Indicador de benestar en les jornades específiques que es van celebrar l’any 2023 sobre el tema i continuarà participant en les noves fases. La síntesi de la jornada està disponible aquí, mentre que la intervenció de la co-coordinadora de la TUI, Marta Junqué, és accessible en aquest vídeo:

Desplaça cap amunt