Search

Polítiques del temps per a smart cities: resum de la participació de la TUI a l’Smart City Expo World Congress 2023

En una interacció dinàmica entre innovació i desenvolupament urbà, la participació de la Time Use Initiative a l’Smart City Expo World Congress 2023 va ser una prova del poder transformador de les iniciatives de col·laboració i de pensament prospectiu. La presència de l’organització en aquest esdeveniment internacional ha estat gràcies a l’acord de col·laboració signat entre la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps i l’organització del Congrés sobre smart cities.

La participació de la TUI va centrar-se en l’organització d’un taller introductori sobre polítiques del temps. Titulat “Polítiques del temps: una oportunitat per viure millor a les nostres ciutats” i realitzat per l’Ariadna Güell, co-coordinadora de l’organització, el taller va reunir un públic divers, amb assistents d’Europa, Llatinoamèrica i Amèrica del Nord. Va comptar amb la participació de Sònia Ruiz, directora de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona, qui va explicar la relació entre el temps i la política urbana a la ciutat. L’audiència va participar activament en el debat sobre com les polítiques del temps podrien influir en l’eficiència, la igualtat, la sostenibilitat i el benestar general dels i les habitants de les nostres ciutats.

L’objectiu del taller va ser mostrar com les polítiques de temps no són només un concepte teòric, sinó una eina concreta i pràctica per abordar els reptes complexos als quals s’enfronten les ciutats. En mostrar exemples reals, hi va haver l’oportunitat de discutir com aquestes idees podien ser reproduïbles en altres ciutats i regions. Al final, el que va quedar clar és que el temps ha d’integrar-se en la planificació urbana i la governança.

Un dels aspectes més destacats del congrés va ser la sessió organitzada per ONU Hàbitat sobre el tema “Smart Cities centrades en les persones”, que va incentivar el debat sobre com les smart cities poden comprometre’s amb les necessitats de la ciutadania a través de la participació significativa de la comunitat, la reducció de la bretxa digital, el desenvolupament d’infraestructures i marcs de governança digitals essencials, així com la creació de consensos a través del diàleg entre diverses parts interessades. D’altra banda, una altra sessió que cal remarcar va ser la que va impulsar C40 sobre “Persones i proximitats”, on es va posar el focus en fomentar el benestar en entorns urbans mitjançant la promoció de l’accés policèntric a equipaments i serveis de cada barri. Aquestes discussions s’alineen amb el compromís de la TUI d’impulsar ciutats que prioritzin un desenvolupament holístic del benestar per a la seva ciutadania i que tinguin en comú la centralitat de la idea de proximitat, tant en el temps com en l’espai.

L’Smart City Expo també va donar l’oportunitat de debatre els futurs passos de la col·laboració entre la TUI i el professor Carlos Moreno i el seu equip. El seu concepte de “ciutat de 15 minuts” o “proximitats felices” connecta clarament amb la visió de l’organització sobre les polítiques del temps i subratlla la importància del temps en la planificació urbana i la vida.

En resum, enguany l’Smart City Expo no només ha donat l’oportunitat de mostrar la importància de les polítiques a la TUI i a la Xarxa de Governs Locals i Regionals en Polítiques

del Temps, sinó que també ha estat una plataforma per arribar a molts grups d’interès, potenciar futures col·laboracions i aprendre sobre el futur en contextos urbans. A través de la reflexió sobre les idees debatudes i recollides durant l’esdeveniment, les organitzacions participants com la TUI seguiran treballant per fer que les polítiques del temps contribueixin a desenvolupar ciutats intel·ligents, sostenibles i centrades en les persones.

Desplaça cap amunt