Search

L’Àrea Metropolitana de la Vall d’Aburrà i la Time Use Iniative coorganitzen la primera sessió de treball sobre polítiques metropolitanes del temps a Llatinoamèrica

  • La jornada va centrar-se en la implementació de polítiques del temps en educació per tal de millorar els horaris escolars i les condicions educatives, i es va enfocar en casos concrets d’educació a temps complet, incorporant-hi les necessitats i demandes de tota la comunitat educativa.
  • La sessió, de perfil tècnic, va comptar amb la participació d’una trentena de persones representants dels deu municipis que conformen l’àrea metropolitana colombiana, i va incloure la participació de regidories i altres persones tècniques tant de l’àmbit de l’educació com la cultura.
  • L’experiència catalana va estar representada per la Fundació Bofill, que hi va aportar el coneixement teòric, i l’experiència pràctica de l’Ajuntament de Martorell i el Pacte metropolità pel Dret al Temps de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El passat dimarts 5 de desembre es va celebrar una jornada de treball tècnica per explorar tant la governança metropolitana de les polítiques del temps com la seva aplicació concreta en els àmbits de l’educació i la cultura. La jornada, coorganitzada entre l’Àrea Metropolitana de la Vall d’Aburrà (AMVA) i la Time Use Initiative (TUI), va ser la primera ocasió en què les polítiques metropolitanes del temps es van presentar com una aposta institucional per part d’una organització llatinoamericana. 

Aquesta primera sessió és el seguiment de l’aplicació concreta de l’AMVA en la implementació del dret al temps. Després d’haver-se adherit a la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps i haver signat la Declaració de Barcelona per les Polítiques del Temps, la institució metropolitana aposta per incloure el factor temps en el disseny de les seves polítiques públiques. En concret, considera que el nou Pla Metropolità d’Educació podria beneficiar-se de la inclusió del dret al temps com un marc polític a desenvolupar. En paraules de Víctor Hugo Mejía Munera, líder del Programa d’Educació i Cultural de l’AMVA, “el temps ha de ser un tresor cuidat per tots els sectors com un dret social de la ciutadania. Com a AMVA hem donat el primer pas, però cal materialitzar-lo”.

La sessió es va dividir en dues parts. En la primera, l’AMVA va explicar el seu compromís amb el dret al temps i les polítiques del temps i Ariadna Güell, co-coordinadora de la TUI, va exposar el marc general de treball per a l’organització del temps, amb exemples pràctics de com es trasllada a l’àmbit local. Finalment, es va presentar un exemple concret de governança metropolitana de les polítiques del temps per part de Lía Barrese, de la secretaria tècnica del Pacte metropolità pel Dret al Temps de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En la segona part, ja centrada en polítiques del temps i educació, hi va participar l’Elena Sintes, com a experta en usos del temps educatius de la Fundació Bofill, la qual va aportar el marc conceptual referent a l’organització del temps als centres escolars a partir de perspectives educatives a temps complet. En l’àmbit pràctic, Valentí Santos, de l’Ajuntament de Martorell, va aportar les bones pràctiques i l’experiència apresa de l’estratègia educativa que han implementat en aquest municipi a través de la carta de serveis extraescolars. 

L’interès en els conceptes i propostes presentades es va fer evident en les preguntes del públic que es van estendre durant més de mitja hora i van constatar el potencial de les polítiques del temps per innovar en educació a la Vall d’Aburrà. Durant la sessió es va poder veure com les polítiques metropolitanes del temps són necessàries per construir serveis mancomunats que responguin a les necessitats d’atenció integral de la ciutadania, també en el cas de la infància. 

Ariadna Güell, co-coordinadora de la TUI, va valorar que “les polítiques del temps són una eina indispensable per abordar problemes d’abast global com ara la pobresa del temps, que a Llatinoamèrica supera el 30% de la població, té un rostre principalment femení i afecta moltes famílies. Fer realitat el dret al temps és una aposta innovadora per resoldre problemàtiques concretes de la regió.”

Desplaça cap amunt