Search

El dret al temps: perspectives per al segle XXI

Al segle XXI, les polítiques econòmiques, ecològiques i socials només poden ser sostenibles si s’enriqueixen sistemàticament amb polítiques del temps destinades a millorar les oportunitats de cures per a homes i dones, la producció, els serveis i el consum sostenibles i unes normes temporals que regulin els horaris de treball de manera que permetin adaptar-se a les futures modalitats de treball. Aquests requisits fonamentals del segle XXI no es compliran sense unes polítiques del temps globals, així com un dret al temps com a desencadenant jurídic. Per tant, proposem crear un nou dret humà, el dret al temps.

Aquest informe de polítiques públiques va ser debatut i publicat durant la Time Use Week 2023, durant la qual les institucions i assistents participants van contribuir-hi. Llegeix les conclusions de la sessió aquí.

Desplaça cap amunt